top of page

שירות רנטגן - מה להכין לפני בדיקה

צילום רנטגן בית חזה: 

20191225_154459.jpg

1. הניחו את בעל החיים כאשר הוא שוכב על צד ימין או שמאל.

2. הרגליים הקדמיות מתוחות קדימה באופן סימטרי, על מנת שלא יפריע לפענוח נכון של בית החזה.

3. רגליים אחוריות מתוחות אחורה, לא יותר מדי כדי לא לעוות את בית החזה וליצור לחץ על הריאות והלב (במיוחד בחתולים ובכלבים קטנים).

4. עמוד השדרה והסטרנום צריכים להימצא באותו מרחק ממכונת הרנטגן (רוטציה של הסטרנום יכולה לגרום להפרדה של הברונכים הראשיים ולהקטין הגדלה של עלייה שמאל או מסה בבסיס הלב).

5. על הצילום להתבצע תוך 5 דקות לכל היותר, מכיוון שלאחר מכן הריאה הוונטראלית מאווררת פחות מצב שיכול לגרום לקושי באבחון רקמות רכות.

6. במקרה של חשד לתולעת הפארק מומלץ לבצע את הצילום כאשר בעל החיים שוכב על צד ימין. זאת משום שבצורה זו צד שמאל מאוורר יותר טוב ולכן יהיה ניגוד טוב לרקמה הרכה. 

7. במידה שיש חשד לגידול או בעת חיפוש גרורות בריאה יש צורך ב-3 זוויות: שמאל, ימין ו-DV או VD.

8. במידה שיש חשד למסה במדיאסטינום קראניאלי מומלץ לבצע צילום VD עם רגליים מתוחות אחורה (כלפי גפיים אחוריות בבעל חיים מורדם כמובן) 

צילום רנטגן בטן: 

20191225_154534.jpg

1. לטראל ימין ו-VD הם צילומי סטנדרט. שאר המנחים יעשו ברגע שיהיה צורך לקבל יותר מידע על הקיבה. שינוי מנח יסייע בשינוי מיקום הגז והנוזל.

2. במנח צדי (ימין או שמאל) רגלים מתוחות אחורה כדי לא לגרום לסופרפוזיציה של הבטן האחורית. כמו כן, רגליים קדמיות משוכות בעדינות קדימה (לא למתוח יותר מדי כדי לא לגרום לדחיסת אברים עקב מתיחת הבטן). 

3. כאשר בעל החיים גדול מומלץ לבצע שני צילומים: בטן קדמית ובטן אחורית. 

4. מנח ימין עדיף לאבחון GD או GDV. 

5. במידה שיש חשד לגוף זר עדיף מנח VD מכיוון שכך ניתן לראות טוב יותר את מערכת העיכול. מנח ה-DV יעשה במקרים בהם בעל החיים לא משתף פעולה במנח דורסאלי או במידה שנעשה שימוש בקונטרסט (ניגודיות) והיפוך קיבה. 

bottom of page